Katon tarkistus ja huolto

Katon säännöllinen tarkistus varmistaa katon toimivuuden ja pidentää katon kestoikää.

Katon tarkistus ja huolto on syytä tehdä vähintään kaksi kertaa vuoden aikana, keväällä ja syksyllä. Kun tarkastukset tehdään säännöllisesti, havaitaan mahdolliset ongelmakohdat ajoissa ja vältytään vakavammilta vaurioilta.

Muista turvallisuus kattoa tarkistaessasi. Etenkin jyrkillä katoilla on käytettävä valjaita tai turvaköysiä, jotka on kiinnitettävä huolellisesti tarpeeksi tukevaan kohtaan, esim. kattosiltaan. Vältä astumista tiilien reunoille lohkeamisvaaran vuoksi.

Tarkasteltavat kohdat

1. Seinä- ja lapetikkaiden, kulkusiltojen ja lumiesteiden kunto, kiinnitykset ja tiilet kannakkeiden alla.

2. Harja- ja lapetiilet ovat ehjiä ja paikoillaan. Jos tiili on rikkoontunut tai siirtynyt paikoiltaan, tarkista myös aluskate ja tiivisteet.

3. Läpivientien muoviosat, kattoluukkujen ja -ikkunoiden tiiviys ja pellitykset. Vaikeat lumi- ja jääolosuhteet saattavat vaurioittaa katon varusteita ja rakenteita.

4. Syksyllä poistetaan katolta lehdet, neulaset ym. roskat pehmeällä katuharjalla. Poista myös katon läheisyydestä puiden oksat, jotka katketessaan saattavat vaurioittaa kattoa. Mahdollinen kasvillisuus voidaan poistaa myös katteen pinnalta rautakaupoista saatavilla liuoksilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

5. Sadevesijärjestelmän tarkastus ja puhdistus. Poista vesikouruista roskat ja tarkista, että syöksytorvet ovat puhtaat ja tyhjät, jotta vesi pääsee esteettä alas.

6. Runsaslumisina ja kosteina talvina on syytä seurata katon lumiolosuhteita. Seuraa etenkin lumen kinostumista katon eri osuuksille, jotteivat kate ja rakenteet vaurioidu. Tarvittaessa poista liika lumi, mutta jätä n. 10–15 cm:n suojakerros. Vältä vaurioittamasta katetta ja kattoturvatuotteita lunta poistaessasi. Älä poista jäätä hakkaamalla.

7. Mikäli havaitset ongelmakohtia vesikatteessa, ota yhteyttä kattoasiantuntijaan ja anna ammattilaisten hoitaa korjaustoimenpiteet. Mikäli katolla on voimassaoleva takuu, ota yhteys katon asentaneeseen yritykseen.

Kauttamme

  • Savi- ja betonitiilikatot
  • Peltikatot
  • Palahuopa- ja mineriittikatot
  • Uudiskohteet
  • Saneerauskohteet
  • Rakennuspeltityöt
  • Kattoturvatuotteet